มาดูเหตุผลว่า ทำไมถึงควรใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

เทรนด์สำคัญที่อาจเรียกได้ว่าเป็นวาระระดับนานาชาติเลยก็ว่าได้ สำหรับปี 2020 นั่นก็คือ เทรนด์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ ภาวะโลกร้อน (Global warming) ซึ่งสร้างกระแสนิยมในด้านบวกผลักดันให้คนทั่วโลกลดใช้วัสดุที่ทำมาจากพลาสติก ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ การลดการใช้ถุงพลาสติกนั่นเอง ไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วจะใช้อะไร ถุงผ้าเป็นคำตอบที่ถุงคนนึกถึงเป็นสิ่งแรกอย่างแน่นอน ทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่า เหตุผลหลัก ๆ ที่เราควรใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกมีอะไรกันบ้าง

ถุงพลาสติกไม่ดีอย่างไร ทำไมต้องลดการใช้ถุงพลาสติก

ในชีวิตประจำวันของเรา ถุงพลาสติกถือเป็นสิ่งใกล้ตัวอย่างหนึ่งของเรามากที่สุด เราใช้ถุงพลาสติกใส่สิ่งของเครื่องใช้ทั้งอุปโภคและบริโภค เรียกได้ว่าหันไปทางไหนก็เจอ ก็เพราะว่าถุงพลาสติกเป็นที่นิยมและถูกนำมาใช้อย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีต เพราะถุงพลาสติกสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว ในปริมาณมาก ด้วยต้นทุนที่ต่ำ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน พลาสติกที่เราเคยใช้ ๆ กันก็กลายเป็นขยะมลพิษในจำนวนมากในปัจจุบัน

มลพิษจากถุงพลาสติกมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการทำลายหรือกำจัดขยะเลยทีเดียว เพราะทั้งในการผลิตและทำลายดังกล่าว ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ ขึ้นในบรรยากาศของโลกและก๊าซนี้จะยังคงอยู่และไปทำลายชั้นโอโซนของโลก ดังนั้นยิ่งมีการใช้ถุงพลาสติกมากเท่าไหร่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกจากการผลิตและกำจัดขยะถุง พลาสติกก็จะยิ่งสูงมากขึ้น

ทำไมถึงควรใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

ถุงพลาสติกมีข้อเสียที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือเรื่องของ อายุการใช้งานที่สั้นมาก เป็นการใช้งานเพียงครั้งเดียวเสียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะถุงพลาสติกแบบหูหิ้ว  แน่นอนถึงวันนี้เราต่างได้รับรู้ว่าทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและรณณรงค์ให้มาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกกันแล้ว มาดูกันว่า การใช้ถุงผ้าจะช่วยอะไรอย่างไรได้บ้าง

  1. การใช้ถุงผ้าช่วยลดการเสื่อมโทรมของดินและน้ำ เนื่องจากขยะจากถุงพลาสติก เมื่อกลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ และไม่สามารถย่อยสลายได้ จะกลายเป็นขยะมลพิษจากการแทรกในชั้นดินและปนเปื้อนในน้ำ ทำให้คุณภาพของดินและน้ำเสื่อมโทรม
  2. การใช้ถุงผ้าช่วยลดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ำและบนบก จากสาเหตุข้อที่ 1. นั้น เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อ ระบบนิเวศน์โดยรวม เช่น พืช สัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
  3. การใช้ถุงผ้าช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน เนื่องจากปริมาณมลพิษจากการผลิตและการทำลายก็ถูกลดไปด้วยเช่นเดียวกัน
  4. การใช้ถุงผ้าช่วยลดการใช้น้ำมันดิบจากกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
  5. การใช้ถุงผ้า ซึ่งผลิตจากใยธรรมชาติ เช่น ใยฝ้าย ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ ไม่ตกค้างไม่เป็นมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  6. การใช้ถุงผ้าสามารถมาใช้ซ้ำได้บ่อยครั้ง สะดวกในการพกพา
  7. ถุงผ้าสามารถช่วยรับน้ำหนักได้ดีกว่าถุงพลาสติก
  8. การใช้ถุงผ้ามีความสวยงามและรสนิยมที่มีความเป็นแฟชั่น และออกแบบได้ตามผู้ใช้งาน
  9. การใช้ถุงผ้าช่วยลดสารปนเปื้อนที่อาจปนเปื้อนไปในอาหาร
  10. การใช้ถุงผ้ายังมีผลดีแต่ระบบเศรษฐกิจทางอ้อม เพราะสามารถสร้างงานและอาชีพให้แก่ผู้ผลิตทั้งนายจ้างและลูกจ้าง สร้างอาชีพหรือเป็นรายได้เสริม ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

การใช้ถุงผ้า ถือเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี ที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ และสามารถทำได้ง่าย ทำได้ในชีวิตประจำวัน เชื่อว่าทุกคนก็อาจมีถุงผ้าติดบ้านกันอยู่แล้ว อ่านบทความนี้แล้ว ก็อย่าลืมเอาออกมาใช้กันนะ